ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 çevre kontrol sistemi içinde hayat sürdüğümüz çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.

ISO-14001

ISO 14001 çevre kontrol sistemi içinde hayat sürdüğümüz çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.

ISO 14001 NE İŞE YARAR?
Çevreye zarar vermeden ticari hayatı sürdürmeyi hedefleyen 14001 tüm Dünyada kabul edilmiş ciddi bir prestij sistemi olarak kabul edilmektedir. ISO 14001:2015 çevre kontrol standardı sistem olarak firmanın çevreye etkilerinin tespit edilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar.

ISO 14001 belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki izlenimleri kontrol altına alarak çevrenize herhangi bir zarar vermeden katkılar sağlamanız gerekçesiyle geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.

Çevreci firma olabilmek için çaba gösteren firma sayısı her geçen gün çoğalmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk çerçevesinde de kendisini kanıtlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.Günümüzde çok fazla işletme, çevre performanslarını değerlendirmekte ve çevre ile ilgili faaliyetlerini kontrol altında tutmak için çalışmaktadırlar. Ancak kişisel çabalar sadece çevre performansını artırmada tek başına yeterli olamamaktadır. Bu çalışmaların yeterli olabilmesi işletmenin her bölümüyle birleşmiş yapısal ve yönetsel bir çevre yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslar arası standartlar kurum ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya başlamıştır. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere yada yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.

ISO 14001 çevre yönetim sistem performansı işletmede hazırlanan görevlere uygun çeşitli seviyedeki zincirleme ilişkili görevleri yapmakla yükümlü çalışana bağlıdır. Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi adından anlaşıldığı gibi çevresel etkiler üzerinde duran standart bir sistemdir. ISO 14001 ana standart olan ISO 9001 gövde yapısına bağlanarak yürütülür. Mevcut kalite yönetim sisteminize eklenecek çevre prosedürü çevre risk değerlendirme raporlarıyla birlikte sisteme entegrasyonu kolay gerçekleşecektir.

ISO 14001 belgesinin ne olduğu tanımlanmış olmakla birlikte tam olarak ne işe yaradığı daha çok merak edilmektedir. ISO 14001 belgesi her türlü firmanın atık yönetimini düzenleyen yapıdır. Çevre yönetim sistemi olarak entegre edilir. Gereklilikleri daha fazla çevrenin korunması ile ilgili olup çevresel koruma tedbirleri oluşturulurken firmaların harcayacakları para miktarını da düşürerek daha elverişli hale getirilmeye çalışılmıştır. Her sistemde olduğu gibi çevre yönetim sisteminde de yasal yönetmenlikler öncelikle ele alınmaktadır.

ISO 14001 belgesinin anlamı çevre ile bütünleşmiş olarak ne olduğu açıklanırken daha mecbur bir durumun olduğu ortadadır. Bugün bacasız sanayi olarak bahsedilen turizm sektöründe bile çevre ödülleri verilmekte sürekli olarak bayrak yarışı devam etmektedir. Turizm gibi çevresel etkileri yüksek olan ancak kirlenmenin daha çok insan sayesinde oluştuğu sektörler dışında birde kirlenmenin üretimler sonucu oluştuğu yapay süreçlerde vardır. Örnek verecek olursak bir yemek üretim tesisinde atık yağların denize atılmaması için kurulmuş yağ toplama tesisleri bulunmaktadır.Tesislerden toplanan bu yağlar BİODİZEL yakıt üretiminde kullanılmakta böylece çok yararlı bir geri dönüşüm sağlanmaktadır.

Halbuki atıklarını kanalizasyon yolu ile atan bir yemek üretim kurulışları atık yağların denize ulaşması ile çevreye kalıcı hasarlar oluşmasını sağlayabilir. Bu ve bunun gibi önlemler arttıkça ISO 14001 belgesi gerçek hedefine ulaşmış olacaktır. İşte bu çevresel düzenlemelerin sadece legal zorunluluk olarak değil de gönüllülük esası ile şuurlu olarak yapılmasını sağlayan sisteme çevre yönetim sistemi adı verilmektedir.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ISO 9001:2015 standartı ile birlikte değiştirilmiş ve aynı zamanda yayına alınarak ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir.