ISO 22000
HACCP GIDA GÜVENLİĞİ

ISO 22000; ISO (uluslar arası akreditasyon federasyonu) standardıdır.

ISO-22000

Kısaca anlamı “Güvenli Gıda Üretim Sağlamanın yazılı anlatımıdır. Gıdaya ait tüm basamaklara belirli kurallar getiren sistematik yaklaşımdır. ISO 22000 Gıda Güvenliğini diğer kalite yönetim sistemlerinden ayıran fark sadece gıdaya ait standart olmasıdır.

ISO 22000 “Gıda zincirlerinde yer alan bütün kurumlar için geçerli olmak üzere, Güvenli Sağlıklı Gıda üretimine yardımcı amaçlarla hazırlanmış uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemidir.

ISO 22000; ISO (uluslar arası akreditasyon federasyonu) standardıdır.

ISO 22000 belgesi ise, standart çatısı altında gerekli çalışmaları uygulayan gıda şirketlerine verilmekte olan kalite belgesidir.

ISO 22000 standardının zorunlu yöntemleri aynı diğer sistemlerle benzerlik gösterir. Yasal mecburiyetler gereği kaplama malzemeleri standardı bellidir. Yasal yönetmelikle bildirilen malzemelerin dışına çıkmak mümkün değildir. Özellikle tuvalet gibi alanlarda İlçe Tarım Müdürlüğü yaptırımları dikkate alınmalıdır.

Genel yönetmeliğine uymak HACCP belgelendirme sürecinin ilk adımıdır. Gıda üretim izni (İşletme Sicil Kayıt Belgesi) Tarım Bakanlığına bağlı ilçe müdürlüklerinden takip edilebilir. İlçe Tarım Müdürlükleri aktif gıda denetimleri yapmaktadır. Gıda denetimleri sırasında müşteri gibi raftan ürün alabilirler. Müşteri şikayetleri de denetime esas oluşturabilmektedir. Örnekler üzerinde gerekli tahliller yapılır. Sonuçlar genellikle örnek sahibi şirkete iletilir. Ürün ve stok üzerinden denetimlerin bazı eksik noktaları yok edilmiştir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ BELGESİ NE İŞE YARAR?
HACCP gıda güvenliği belgesi ne işe yarar bir üst konunun devamı olarak ele alındığında yasal üretim izinleri olmadan açıkçası bir işe yaramayacağı ifadesi ile devam ettirilebilir. Gıda güvenliği belgesinin işe yaraması daha çok yönetim yapısının değiştirilmesi sadece kurallara ve yasalara bağlı sürekli denetim gören firma pozisyonundan “denetleyen firma” olma yolunda adımlar atılması ile ilintilidir.

Böylece firmalar hem tedarikçilerini denetleyerek sistematik denetim havuzunu genişletmekte hem de kalite seviyesini her düzeyde yükseltmektedirler. Sürekli bir denetim zinciri gıda güvenliği konusunda ki kalite seviyesine büyük katkılar sağlamaktadır. Sağlayıcı değerlendirme formları, planları ve onaylı sağlayıcı listeleri üretim için temin edilen ham ürünlerin daha üst kaliteler de üretimini sağlamak adına tüm gıda zincirini sürekli araştırma ve geliştirmeye teşvik edici olmaktadır.