ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi içerisinde başka sistemlerde olduğu gibi prosedür, yönerge, plan, görev tanımı, listeler ve formlar yer almaktadır.

ISO-27001

ISO 27001 belgesi bilgilerin güvenli korunmasını temin eder. Bilgi alışverişini kontrol altına alır. E-mail hareketlerini prosedür altına alır. Bilginin teknolojik cihazlar ile kopyalanmasını düzenler. Paylaşılan bilgilere ait koşulları ortaya koyar. İşletme sahipleri ve müşterilere güven hissi verir. Ticari meta sayılacak tüm verilerin güvenle yönetilmesine destekçidir. Bunları mümkün kılan standard ISO 27001′ dir. Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tüm güvenliklere bilgi güvenliği yönetim sistemi ismi verilmektedir. Bilgiye verilen değerin kaydedilerek korunmasını gösterir.

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi içerisinde başka sistemlerde olduğu gibi prosedür, yönerge, plan, görev tanımı, listeler ve formlar yer almaktadır.

Misyon, proseslerin yetkililerini görevlerini ve işleyişlerini bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde hazırlamaktır. Özel olarak bilgi güvenliğinin riskli olduğu proses parçalarına dikkat etmelidir. Bilgilerin nasıl saklandığı, kim tarafından yedeklendiği belirtilmelidir. Cep telefonu, kişisel bilgisayarların kullanım yönergeleri ISO 27001 standardına uygun oluşturulmalıdır.

ISO 27001’in sunduğu hizmet sizden daha çok müşterilerinizin bilgilerinin saklanmasına katkı sağlayacaktır. Bunun nedeni ise; sizin kendi şirketinizi iyi biliyor olmanız ancak müşterilerinizin bilmiyor olmasıdır. ISO 27001 size ve müşterilerinize bu güveni kaydederek vermektedir.

Şirketlerin en değerli sermayesi bilgidir. Çünkü parayı bilginiz ve yeteneğiniz ile elde edersiniz. Bilgi satılıp alınabilen değerlerdir. Bilgi yoksa üretemezsiniz. Farklılığınızı kanıtlayamazsınız. Sizi rakiplerinizden ayıran önemli işletme sermayeniz bilgidir.