ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARTI

ISO 45001:2018 standardı, OHSAS 18001 standardının yerini alacak olup İngilizce metni 27 Nisan 2018′ de yayınlanmıştır.

ISO-45001

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, OHSAS 18001 yerine 12-13 Mart 2018′ te İngilizce olarak piyasaya sürüldü. Yayın tarihinden bu yana 3 senelik bir geçiş süresi öngörülmekte olan ISO 45001:2018 için dönüşüm OHSAS 18001 sistemi üzerinden yapılacaktır.

ISO 45001 belgesini temin etmek isteyen kuruluşların öncelikle orjinal İngilizce standardın, TSE tarafından Türkçe çevirisinin yapılmasını beklemeleri gerekiyor.

ISO 45001:2018 standardı, OHSAS 18001 standardının yerini alacak olup İngilizce metni 27 Nisan 2018′ de yayınlanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı ile birlikte, tıpkı ISO 9001:2015 ile gelen “High Level” (Üst Seviye) yapı benimsenmiştir.

Bu açıklama ile birlikte ISO 45001; Risk Temelli Düşünme, Liderlik vb. gibi yeni kalite yönetim sistemi yapısını uygulamaktadır. Böylece bütün ISO standardları aynı üst seviye yapı üzerinden entegre yönetim sistemi anlayışıyla çok daha kolay uygulanabilecektir.

ISO 45001 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
OHSAS 18001 standardının yerine geçmesi beklenen “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının İngilizce metni 27 Nisan 2018′ de kabul edildi ve yayınlandı. ISO 45001 belgesi temin edebilmek için standardın Türkçe çevirisinin yapılması bekleniyor. Standardın Türkçe çevirisinin yapılması ISO 45001 belgesi temin edilmesi için çalışmaların (sistem kurulumda dahil) 2019’u bulması bekleniyor.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standartının, MART 2018′ de yayınlanması beklenmektedir. Bununla birlikte halen süregelen OHSAS sistemi işlevsel ve geçerli olarak yerini bırakana kadar uygulamada ve geçerli kalacaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi’nin yerine gelmesi beklenen ISO 45001 standardının çalışmaları halen devam etmektedir. Bilindiği üzere hala yürürlükte olan ISO’nun geliştirdiği değil İngiltere’nin geliştirdiği OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yer almaktadır. ISO yani uluslararası standartlar organizasyonunun iş güvenliğiyle ilgili ortak standart çalışması olan ISO 45001’nin incelenmesi tam hız devam etmektedir.

ISO 45001 İş Güvenliği Standardının en büyük artı yönü, Eylül 2015 de inceleme çalışmaları tamamlanarak piyasaya sürülen ISO 9001 ve ISO 14001 ile de uyumlu bir yapıyla gelmesi beklenmektedir. ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı standardının tahminen 2017 içerisinde beta sürümünden, uygulanabilir kabul edilmiş revizyonuyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının yayına alınması ile birlikte doğal olarak OHSAS 18001 sistemlerinin tamamı da ISO 45001 olarak zorunlu belgelendirme çalışmalarıyla birlikte incelenecektir. Birbirine çok uzak olmayan bu resmi standardın geçiş sürecinin de zorlu olmayacağı söylenebilir.