ISO 9001
2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 (ISO) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından hazırlanan “Kalite Yönetim Sistemi“dir. ISO 9001 Kurumsal şirket olmanın ilk adımıdır.

ISO-9001

ISO 9001 (ISO) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu tarafından hazırlanan “Kalite Yönetim Sistemi“dir. ISO 9001 Kurumsal şirket olmanın ilk adımıdır.

ISO 9001 kalite standardı güncel gelişme ve gerekliliklere göre daima yenilenmektedir. ISO 9001, işletmeleri her yönüyle ele alır. Kurumsallaşmak üzere yapılması gerekenleri tanımlar. Dünyanın en çok bilinen ve uygulanan ISO standartıdır. Standart gereklerini sağlayarak gerçekleştirilen iso kalite belgelendirme süreçlerinin (eğitim, danışmanlık, denetimler) tamamına ISO 9001 denilmektedir. ISO 9001 belgesi almadan önce kalite yönetim sistemi firmada oluşturulmalıdır. Ayrıca uygulamaya geçilmiş olmalıdır. Sonrasında belgelendirme denetimleri yapılır. Denetimlerin sonuçlarına dayanılarak iso belgelendirme yapılır. Belgelendirme denetimlerinde firmanızın basit bir şekilde denetimlerden geçebilmesi maksadıyla kalite yönetim sistemi eksikleriniz firmamız yetkili danışmanları tarafından giderilmektedir.

ISO 9001 kalite belgesi tek bir amaca odaklanır; “Müşteri Memnuniyeti”… Müşteri memnuniyetini hedeflenen düzeye getiremeyen veya bulunduğu yerin korunmasını sağlamayan iso kalite yönetim sistemi en başından detaylıca ele alınmalıdır

ISO 9001 Kalite belgesi 2015 yeniden incelemesi ile; değişen günümüz gereklerine uyum sağlamıştır. Lüzumsuz doküman yoğunluğu azaltılmıştır. Hareket ve esneklik yeteneğini güçlendirmektedir. ISO 9001 yeni revizyon standardı çok daha beğenilecek yapıya kavuşmuştur. 2016′ ya kadar yapılan revizyonlar arasında, 2015 revizyonu “ISO Kalite Belgeleri’nin” en önemli değişimidir. Yeni ISO 9001 revizyonu diğer tüm standardların da yeniden incelenmesine neden olacaktır.

ISO Kalite Belgesi, ISO 9001 kalite, ISO 22000 gıda, ISO 14001 çevre, ISO 27001 bilgi güvenliği, ISO 10002 müşteri (memnuniyet ve şikayet) yönetimi, ISO 45001, OHSAS 18001 belgelerinin tamamına “ISO Kalite Belgesi” denilmektedir. ISO belgesi kavramıyla, ISO Standardı kelimesi çoğunlukla yanlış anlaşılmakta veya karıştırılmaktadır.

ISO Belgesi tüm dünyada verilmekte olan kalite belgelerinin genel kullanım ismidir. ISO belgesiyle anlatılmak istenen çoğu zaman ISO 9001 belgesi olmaktadır. Anlaşılması ve anlatılması kolay olduğundan bu ifadenin kullanımı resmi olarak bulunmasa da tercih edilmektedir. Kavram açısından bir eşleşme bulunmasa da bahse konu olan belge ISO 9001 olmaktadır.

ISO 9001 almak isteyen bir şirket bu ifadeyi iso belgesi almak olarak anlatmayı tercih etmektedir. ISO belgeleri ISO ‘nun verdiği standard kodlarıyla birlikte isimlendirilmektedir. ISO 9001 belgelendirme süreçleri açıklarken iso belgesiyse sonuçta alınan basılı kalite belgesi sertifikasıdır.

ISO KALİTE BELGESİ NEDİR?
ISO standardı demek; ISO tarafından geliştirilmiş uluslararası standardları ifade ederken iso kalite belgesi, bu geliştirilen iso standardlarına uymakta olan ve bu yönde çalışmalarda bulunan kurumların onaylanmış akredite belgelendirme kuruluşlarınca denetlenmesi ve standarda uygun olduğunun raporlanmasıyla verilmekte olan gönüllülük esaslı sertifikadır.

Bu açıklamaya ek olarak kalite belgesi ISO 9001 olarak bilindiğinden ötürü ISO kalite belgesi almak istiyorum diyen kişilerin bahsetmek istedikleri ISO 9001 sertifikasıdır

ISO(1) (International Organization for Standardization) tüm dünyada geçerli 162 üye ülkenin temsilcileriyle ISO standardlarını geliştiren ve gerektiğinde dönem dönem revize eden uluslararası kurumun kısaltmasıdır. ISO kazanç amacıyla faaliyet göstermeyen bir organizasyondur.

Kurum doğrudan ISO kalite belgelerinin verilmesinde rol almaz. Belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık, denetim, eğitim, kontrol hizmetleri IAF tarafından akredite edilmiş ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına uygun olduğu IAF(2) tarafından akredite kurumlarca denetlenip uygunluğuna onay verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

ISO kalite belgelerinin ilki ve günümüzde tüm dünyada en çok tercih edileni 1987′ de yayınlanmış olan ISO 9001 standartıdır. Bu standard kurum ve kuruluşlarda uygulanmak üzere bazı genel geçerliliğe sahip kuralları düzenlemektedir.

ISO KALİTE BELGESİNİN AMACI NEDİR?
ISO kalite belgelerinin özellikle de ISO 9001′ in ana gayesi “Müşteri Memnuniyetinin” sağlanmasıdır. Çünkü KALİTE artık sadece üretilen ürünler veya sunulan hizmetler için kullanılmamaktadır. Bugünün ticari dünyasında önemli olan, ihtiyacı olan hizmet ve ürünü satın alındıktan sonraki dönemde verilmekte olan hizmetler toplamıdır.

Aslında ISO 9001 gibi sistemler göz kararı değil, mevcut üretim sınırının altına düşmeden, yazılı bir tarife göre kalıcı ama sürekli geliştirilen, tahmini veya sadece ustalık yeteneğiyle değil, prosedürlerle ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilerek hep aynı düzeyde ürün ve hizmet kalitesini alıcılara servis etmektir.

Taahhüt süresince meydana gelebilecek olası hataları önceden planlayarak risk yaklaşımını esas almak standardın gereklilikleri arasındadır. İşlemlerin daha kaliteli yürütülmesi amacıyla sürekli yapılan personel eğitimleri, mevcut kalitenin korunmasıyla birlikte sürekli gelişiminde temeli olmaktadır.

Son aşamada taahhüt edilmiş işlerden müşterilerin ne derecede memnun kalıp kalmadıklarının teknik olarak belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi bölümlerini kapsar.

ISO KALİTE BELGESİ ALMANIN FAYDALARI NELERDİR?
ISO Kalite belgesi almanın en önemli yararı müşteri memnuniyetinin artmasıdır. Resmileşmeye atılan adım diğer yararıdır. Piyasa koşullarında, ISO 9001 kalite belgesi bulunan firma, müşterilerce çok istenmektedir. Kaliteli, kurumsal, sistematik, düzenli ve karakterli yapısıyla ilk tercih nedenidir.

Doğal olarak rekabette avantaj getirir. İthalat ihracat yapan firmalar için neredeyse zorunludur. Yurt içi ve yurt dışında alıcılar firmanızın ISO kalite belgelerinin olmasını talep etmektedirler. Ticari işbirliği yapacakları firmanın güvenilirliği böyle teyit edilmektedir.

ISO 9001 standardı gereğince işlerini organize edebilen firmalar hem daha kurumsal hem de daha profesyonel bir yaklaşımla bakılmaktadır. Firma değerlendirme aşamasında ayrıcalıklı görülür.. Kalite kayıtlarınız gereği yaptığınız tüm çalışmalar alıcılarınızı memnun ederek katkıda bulunur. Alıcılarınızın size ve firmanıza bakış açısı önemli oranda farklılaşır.