OHSAS ISO 18001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

OHSAS ISO’nun değil İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilip yayınlanmış iş sağlığı ve güvenliği standardıdır.

OHSAS ISO 18001

OHSAS ISO’nun değil İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilip yayınlanmış iş sağlığı ve güvenliği standardıdır.

İş yeriniz de gerçekleşebilecek bütün detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, iş kazası, meslek hastalıkları tarzı tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespitte bulunarak, her olası risk ve kaza halinde gerçekleşmesi gerekenleri öncelikle hiç olmaması tarafıyla ele almanızı, plan yapmanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamanıza yardımda bulunan standarda OHSAS 18001 Standardı adı verilir.

OHSAS 18001, ISO (Uluslararası akreditasyon kurumu)’nun değil; İngiltere’nin kısaltmış adı BSI olan (British Standarts Institute=İngiltere Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlanmış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” (OHSAS) standartıdır. 18001 standardı ISO 9001 veya ISO 14001 türü yönetim standartlarından farklı kılan önemli detayı OHSAS 18001 ürün ya da hizmet sağlanması güvenliği bakımından ziyade iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına dönük uygulanan bir standart olmasıdır. OHSAS 18001 tehlike, tehlike analizleri, olası kaza risk ve risklerini azaltmaya yönelik standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütünlük oluşturacak biçimde uyumlu olmasıdır. Kök bir standarttan daha çok destekleyici bir alt kapsayıcı standarttır.

İşyerleri ve çalışan bütün personelin iş kazalarına, yangın, deprem türü doğal afetlere tüm kaza riskine karşı önceden hazırlıklı, eğitimli ve bilinçli olması sebebiyle yapılan tüm çalışmaları içerir. Gerek yazılı gerek görsel olarak tüm yapılacak planlar, işlemlerin OHSAS kapsamında dokümante edilmesinin çok sayıda yararı vardır.

Hemen her dönemde sürekli olarak gündeme gelen iş kazaları ve çalışanların emniyeti sağlama hakkında çıkan haberler iş güvenliği konusunun gündemde olmasına sebep olmaktadır. Hâl böyle olunca öncelikle işletme yetkililerinin normal olarak gerekli risk analizi çalışmalarını yapmaları önemlidir. Risk analizleri son dönemde yasalar ile detaylandırılış ve tamamıyla mecburi uygulamalar içeren bir yapıya dönüşmüştür.

Firmaların OHSAS 18001 belgesi almak için ilk olarak uygulanması gereken çalışma kanunen zorunlu olan risk analiz çalışmasıdır. Bunun haricinde ise sonraki adımda iş yeri ortam ölçümlerinin (zorunlu işletmerde) yapılması gerekir. İş güvenliği yapısı itinalı bir sistem ve düzende yapılmaldır. Öncelikle OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ belgesi nasıl talep elidir, almak için koşulları nelerdir ilk adım olarak başlanması gereken önemli kısım iş güvenliği denetimi ile firmada görülebilen tüm risklere ve süreçlere (prosesler) ait bir harita belirlenmelidir.